Friday, 24 March 2023

ล่าสุด ลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ลาออก ทำหน้าที่เพียง 44 วัน เป็นนายกที่อยู่ในตำแหน่งสั้นสุดในประวัติศาสตร์

Liz Truss ลิซ ทรัสส์ นั้นระบุว่ามารับตำแหน่งในตอนที่มีความไม่มั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านต่างประเทศครั้งใหญ่

ก็เลยไม่อาจจะทำตามที่สัญญาไว้ได้ระหว่างที่คุมพรรคอนุรักษ์นิยม จึงสูญเสียศรัทธาในพรรคไป

นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ

เจ้าตัวก็เลยตกลงใจลาออกจากตำแหน่งนายก รวมทั้งตำแหน่งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมด้วย

การลาออกของ Liz Truss นั่นถือได้ว่าจะทำให้อังกฤษมีการเปลี่ยนนายกถึง 4 รายในรอบ 8 ปี

รัฐมนตรีของอังกฤษ

โดยเปลี่ยนจาก David Cameron มาเป็น Theresa May เมื่อปี 2016

ต่อจากนั้นก็เป็น Boris Johnson ในปี 2019 แล้วหลังจากนั้นก็ล่าสุด Liz Truss เมื่อ 6 ก.ย. 2022 ที่ผ่านมา

ที่มา: CatDumb